top of page

למי קראת זבל - פרימיום

סיור מייקרים ואומני המיחזור

  • אורך המפגש משתנה
  • 299 שקלים חדשים
  • אזור ת"א-יפו או חולון

תיאור השירות

סיור ממונע עם ארוחה קלה או טעימות


מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

++_972 null

ISR

bottom of page