top of page

למי קראת זבל - קלאסיק

סיור מייקרים ואומני המיחזור

  • 3 שע'
  • החל מ-216 שקלים חדשים
  • אזור השוק והסביבה (דרום ת"א)

מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

++_972 null

ISR

bottom of page