top of page

למי קראת זבל - קלאסיק

תודה שבחרתם מוצר מבית היוצר של המיזם החברתי "בעקבות המקצועות שנעלמים מן העולם"

רכישת המוצרים מאפשרת לנו לתמוך בעסקים וותיקים שפרנסתם ותחום הידע שלהם נפגעו עקב השינוי העולמי.

בזכותכם עוד עסק יקבל תיעוד מקצועי וחשיפה.

רוצה להפתיעה את הקרוב\ה שלך בסיור ? 

bottom of page