top of page

סיור לילה לבן

תודה שבחרתם מוצר מבית היוצר של המיזם החברתי "בעקבות המקצועות שנעלמים מן העולם"

רכישת המוצרים מאפשרת לנו לתמוך בעסקים וותיקים שפרנסתם ותחום הידע שלהם נפגעו עקב השינוי העולמי.

בזכותכם עוד עסק יקבל תיעוד מקצועי וחשיפה.

רוצה להפתיעה את הקרוב\ה שלך בסיור ? 

bottom of page